GDPR

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras hos oss är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar all insamling av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du vår personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig

Namn: Edgar Svensson
Telefon: 073-038 46 63
E-post: edgar.svensson@madisonbygg.se

Madison Bygg i Stockholm AB
Organisationsnummer: 55989-8844
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm