Yes is more

Om oss

Vi på Madison är ett starkt och sammansvetsat team som tillsammans har en bred kompetens och stor erfarenhet i att driva komplexa byggprojekt. Vår portfölj av genomförda och pågående projekt består av både kommersiella fastigheter såsom köpcentrum och kontor samt bostadsprojekt. Se några utvalda projekt här.

Vi är ett företag där organiskt tillväxt är en viktig del i vår affärsmodell och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga och hållbara affärsrelationer med våra kunder.

Vårt erbjudande

Som entreprenadföretag är vi involverade i tidigt skede i projektet där vi bistår med utredning, kalkylering, planering och projektering.

I genomförandet av ett projekt ser vi oss som en entreprenör med stort fokus på att ha rätt kompetens och ledarskap i framdriften av projektet och där vi via ett genomarbetat och beprövat arbetssätt integrerar projektering, inköp, kostnadsstyrning och tidsplanering.

Se våra projekt här

Vår identitet

Energi, engagemang och initiativtagande är något som kännetecknar oss som entreprenadföretag, vilket i förlängningen gynnar våra kunder.

Vi har en välgrundad företagskultur då merparten av företagets anställda har arbetat tillsammans under många år och i ett flertal projekt. Företagskulturen som speglar våra värderingar grundar sig i de ledord som vi dagligen använder:

  • Systemet och laget
  • Våga ta beslut
  • Ifrågasätt allt
  • Yes is more