Bild: Besqab/StudioSuperb

ProjektVandenbergh – Nivå

Kund: Besqab
Byggår: 2021 – 2024
Våra tjänster: Samverkansentreprenad ABK
Byggherre: Besqab
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Yta: 25000 kvm
Genomförandetid: Mars 2021 – Juli 2024
Uppdrag: Konsult med ansvar för hela produktionsgenomförandet.
Projektkostnad: ca 600 mkr

Projektbeskrivning: Vandenbergh som ligger utmed Bällstaån är ett unikt konverteringsprojekt med hög komplexitet. Det är en befintlig industribyggnad som genom tredimensionell fastighetsbildning har blivit tre olika fastigheter. Två av dessa fastigheter (ca 25 000 kvm) ingår i projektet.

Fyra våningar rivs i sin helhet och sex våningar behålls. Där ovanpå byggs sedan 10 trapphus i varierande våningshöjder med kvarsittande hyresgäster under. I den befintliga byggnaden byggs ateljébostäder i två plan samt ytterligare några lägenheter, ett LSS boende och en förskola samt en kommersiell lokal.
Madison står för den operativa projektorganisationen från systemhandlingsprojektering till sista inflytt.