ProjektSturekvarteret

Projektnamn: Sturekvarteret
Kund: TAM Group AB och Sturegallerian AB
Arkitekt: Sweco Architecture
Storlek: 104 000 m² BTA
Genomförandetid: Etapp 1 (Södra delen): 2021-2026

Projektbeskrivning:
Sturekvarteret står för en omvandling i att bevara, återbruka och återskapa stora delar av kvarteret och ytterligare förstärka platsen som den centrala mötespunkten i Stockholms innerstad. Madison har fått i uppdrag av TAM Group AB och Sturegallerian AB att agera projektledare, installationsledare samt projekteringsledare för projektet.

För mer info: Sturekvarteret – Stockholms naturliga mötesplats