ProjektOrgeln 7

Kund: Fabege AB
Byggår: 2016 – 2018
Våra tjänster: Samverkansentreprenad ABK
Byggherre: Fabege AB
Arkitekt: BAU
Yta: 58000 kvm.
Genomförandetid: 2016 Jan – 2018 Aug
Uppdrag: Konsult med ansvar för hela produktionsgenomförandet.
Projektkostnad: ca 890 mkr
Projektbeskrivning: Om- och påbyggnad för kontor och handel.
Genomförandeform: Samverkansentreprenad ABK.