Bild: Brunnberg & Forshed

ProjektAlviks Strand

Projektnamn: Alviks Strand
Kund: Vasakronan
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Genomförandetid: April 2022 – Pågående

Projektbeskrivning:
I Alviks strand planeras en ny stadsdel med ca 1 300 bostäder, lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor, torg och nya gator samt en strandpark som knyter an till intilliggande områden längs vattnet. Området där bebyggelsen planeras är mestadels privat mark där JM och Vasakronan är fastighetsägare.

Planförslaget omfattar rivning av vissa byggnader samt renovering och påbyggnader av andra. I projektet hålls stor fokus på hållbarhet med omfattande utredningar kring återbruk och massbalans.

Madison hjälper Vasakronan med projektledning, projekteringsledning och produktionsplanering.